Titulkování filmů

V poslední době naše společnost realizovala titulky k následujícím filmům. Jednalo se o několik celovečerních filmů a dále o filmy na 42. Mezinárodní filmový festival EKOFILM 2016, který se konal v Brně v termínu 13. – 15. 10. 2016.

Celý příspěvek

ISO 17100:2015

Od 18/7/2016 jsme držiteli nového certifikátu ISO 17100:2015.

ISO 9001:2008

Dne 18/7/2016 jsme úspěšně prošli kontrolním auditem systému jakosti ISO 9001:2008.   S platností do 24.6.2018

 

Ministerstvo obrany ČR

www.army.cz

Moudrý překlad uzavřel výhradní smlouvu na zajištění překladatelského a tlumočnického servisu pro Ministerstvo obrany ČR.

MENDELU – Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

www.mendelu.cz

Moudrý překlad vítězem veřejné zakázky na překlad projektu „Perspektivy krajinného managementu“ spolufinancovaného Evropským sociálním fondem.

Správa Uprchlických Zařízení MV ČR

www.suz.cz

Moudrý překlad uspěl v několika veřejných zakázkách na zajištění překladatelského a tlumočnického servisu pro SUZ.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

www.vzp.cz

Moudrý překlad zajišťoval překladatelský servis pro VZP již v letech 2006, 2008, 2011, 2012. Jsme velmi rádi, že můžeme oznámit uzavření smlouvy na zajištění jazykového servisu na roky 2013-2016.

Moudrý překlad

www.moudrypreklad.cz

Od března 2013 představujeme novou webovou prezentaci. Cílem bylo poskytnout více relevantních údajů o nabízených službách a zároveň zjednodušit a zpřehlednit především cizojazyčné mutace.