Kontakt

Bratislava – Slovenská republika

Múdry preklad s.r.o.
Šulekova 12
811 01, Bratislava

Telefón: + 421 2 544 185 76
Fax: + 421 2 544 316 43
Nonstop: + 421 910 40 50 60
e-mail: info@mudrypreklad.sk

Sídlo firmy – Praha 1

Moudrý překlad, s.r.o.
Palác Koruna, 3. patro
Václavské náměstí 1/846
110 00, Praha 1

Telefón: + 420 270 003 050
Fax: + 420 270 003 067
Nonstop linka: + 420 608 916 000
e-mail: marketingce@moudrypreklad.cz

Prevádzka – Praha 9

Moudrý překlad, s.r.o.
K Cihelně 679
190 15, Praha 9 – Satalice

Telefón: + 420 270 003 060
Fax: + 420 270 003 058
Nonstop: + 420 608 916 000
e-mail: info@moudrypreklad.cz

Názov dodávateľa: Múdry preklad s.r.o.
Sídlo: Šulekova 12, 811 06 Bratislava
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísané: v obchodnom registri, vedený okresným súdom Bratislava I. oddiel Sro, vložka číslo: 34195 / B
Adresa sídla: Šulekova 12, 811 06 Bratislava
Adresa pre písomný styk: Šulekova 12, 811 06 Bratislava
IČO: 35913142
IČ DPH: SK2021926577
Štatutárny orgán: Michal Moudrý – Moudrý překlad, konateľ

Názov dodávateľa: Moudrý překlad, s.r.o.
Sídlo: Václavské náměstí 1, 110 00, Praha 1
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaná: v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe v odd. C, vložka č 101503
Adresa sídla: Václavské nám. 1, 110 00, Praha 1
Adresa pre písomný styk: K Cihelně 679, 190 15, Praha 9
IČO: 27156052
DIČ: CZ27156052
Štatutárny orgán: Michal Moudrý, konateľ / Romana Moudrá, konateľka

Názov dodávateľa: Michal Moudrý – Moudrý překlad
Sídlo: K Cihelně 679, 190 15, Praha 9
Právna forma: Fyzická osoba podnikajúca podľa živnostenského zákona nezapísaná v obchodnom registri
Adresa sídla: K Cihelně 679, 190 15, Praha 9
Adresa pre písomný styk: K Cihelně 679, 190 15, Praha 9
IČO: 68291221
DIČ: CZ7806012918 – nie je platca DPH
Štatutárny orgán: Michal Moudrý – Moudrý překlad / majiteľ