Profil

Úspora času a financií je základnou požiadavkou našich klientov. Preto staviame na kombinácií všetkých základných služieb pod jednou strechou.

Múdry preklad Vám ponúka svoje profesionálne služby už od roku 2004.

Čo vieme najlepšie

Překlady

PREKLADY

/odborné, expresné i súdne, všetky svetové jazyky, vyberáme z cca 3000 prekladateľov a tlmočníkov po celom svete/

Překlady

JAZYKOVÉ KOREKTÚRY

/rodený hovorca daného jazyka/

Tlumočení

TLMOČENIE

/konzekutívne , simultánne , súdne/

Grafické služby, DTP, TISK

Grafická úprava, DTP, TLAČ

/v klientom požadovanom formáte/

Tlumočení

TLMOČNÍCKA TECHNIKA

/odborné, expresné i súdne, všetky svetové jazyky, vyberáme z cca 3000 prekladateľov a tlmočníkov po celom svete/

Dabingové studio tvorba titulků

DABING / TITULKY

 

Vo všetkých oblastiach nášho pôsobenia sa snažíme poskytovať prvotriedny servis za “múdru” cenu.

ISO2 ISO2-EN-15038

logo-CZ-bar

ACTA_cs_clr

Veľmi si vážime dlhodobé spolupráce. Pre niektorých klientov zabezpečujeme jazykový servis viac ako 10 rokov.

Systém riadenia kvality

Múdry preklad používa výhradne postupy, ktoré zodpovedajú medzinárodne uznávanému systému riadenia kvality podľa normy EN ISO 9001 a požiadavkám na proces spracovania prekladu podľa normy ČSN EN 15038. Pri prekladoch s Vami aktívne spolupracujeme. Podľa potreby sme schopní prijať aj ďalšie procesy kontroly kvality, ktoré budú následne implementované v súlade s Vašou požiadavkou.
Vo všetkých oblastiach nášho pôsobenia sa snažíme poskytovať prvotriedny servis za “múdru” cenu.