Referencie

Hlavnými referenciami agentúry Múdry preklad sú výsledky našej práce, ktoré hovoria za nás. Konkrétne referencie významných zákazníkov Vám zašleme na vyžiadanie.

V prípade záujmu o dlhodobú spoluprácu Vám ponúkame spracovanie skúšobného prekladu ZADARMO, aby ste mohli sami posúdiť schopnosti agentúry MÚDRY PREKLAD.

Systém riadenia kvality

Ak požadujete kvalitný preklad odborných textov, potrebujete tiež kvalifikované prekladateľa.
Múdry preklad Vám ponúka komplexné riešenie práve v oblastiach vyžadujúcich bezchybné zvládnutie špecifickej terminológie, a to v mnohých jazykoch.
Neustále preverovanie kvality, špičkový softvér, časté odborné školenia a profesijné zdokonaľovanie našich prekladateľov nám pomáhajú eliminovať možné nedostatky konečného prekladu. Zaručujeme Vám, že z našich rúk dostanete preverený, prvotriedny preklad, ktorý zodpovedá vysokým nárokom certifikácie ISO 9001:2008 a STN EN 15038.