Služby

Preklady

Preklady všetkých svetových jazykov.
Kvalita – Rýchlosť – Múdra cena

systém řízení v souladu se standardy:

  • korektúra rodeným hovorcom
  • dôsledná výstupná kontrola kvality každého prekladu

Viac informácií

Lokalizácia

Lokalizácia do viac
ako päťdesiatich jazykov.

  • lokalizácia hier a aplikácií
  • lokalizácia software a multimédií
  • lokalizácia webových stránok
  • lokalizácia produktov

Viac informácií

Korektúry

Naši zkušení korektoři provedou pečlivou a profesionální korekturu.

  • korektúra rodeným hovorcom
  • predtlačová korektúra
  • odborná korektúra
  • štylistická korektúra

Viac informácií

Grafické
služby DTP,
TLAČ

Tým grafikov splní akékoľvek želanie
vo všetkých bežných formátoch.

Viac informácií

Tvorba
webových
stránok

Ponúkneme Vám funkčné a úspešné
webové stránky alebo webové aplikácie.

Viac informácií

SEO,
Optimalizácia
webových
stránok

Navyšujeme návštevnosť, konverzie
alebo zlepšujeme kvalitu návštev.

Viac informácií