Mastering

Mastering je konečná – finálna úprava nahrávky – teda všetky úkony, ktoré nasledujú po zmiešaní a predchádzajú vytvoreniu tzv. master – originálneho nosiča, z ktorého sa – či už lisovaním, vypaľovaním alebo iným spôsobom – vyrábajú kópie (CD, DVD, MC …).

MASTERING ich veľmi jemný a citlivý proces, ktorý môže nahrávku výrazne vylepšiť, ale aj poškodiť, ak je neodborne alebo nesprávne uskutočnený. Preto je potrebné venovať tejto záverečnej fáze nahrávania patričnú pozornosť a čas, nepodceňovať ju a v žiadnom prípade ju neunáhliť.

MASTERING ich pomerne nová záležitosť – tento termín sa začal používať s nástupom digitálnej technológie nahrávania najmä pre CD audio, ako nosiče zvuku pre širokú verejnosť. V tejto oblasti môžeme pozorovať znateľný vývoj (porovnaj napr. celkový sound a hlasitosť nahrávok z konca osemdesiatych rokov s niektorými dnešnými snímkami). Často sa v dnešnej dobe stretávame s tzv. remastering starších záznamov s cieľom priblížiť ich dnešnému soundu.

Zmyslom Masteringu je najmä dynamické a frekvenčné vyrovnanie nahrávky-jednotlivých skladieb voči sebe, ale aj stanovenie celkovej dynamickej hladiny CD ako takého. Aj tu platí, že jednotlivé hudobné štýly vyžadujú pri tomto procese odlišný prístup.

Výsledkom kvalitne vykonaného masteringu je teda komplexne a harmonicky znejúca nahrávka s citlivo a dobre upravenými začiatkami a koncami (fade-in, fade-out), definovanými medzerami medzi jednotlivými skladbami (tracky), nahrávka rešpektujúca charakter a žáner hudby a viac-menej zachovávajúce pomery nástrojov určené mixážou. Žiadna skladba by nemala z celkovej masterovanej kompilácie frekvenčne ani dynamicky vyčnievať, CD by malo pôsobiť dojmom jednoliateho celku a poslucháč by teda nemal mať počas počúvania potrebu frekvenčne či dynamicky upravovať hladinu zvuku.
MASTERING aj “u nás” prebieha softvérovo na PC za použitia špeciálnych programov a plug-inov.

Spýtajte sa nás!

Kontaktujte nás prosím: a spýtajte sa na ceny alebo technické detaily. Naša ponuka je oveľa širšia a radi Vám pomôžeme aj s tým, čo ste v našej ponuke nenašli.