Titulkovanie

 • vyrobíme cudzojazyčné titulky vo všetkých svetových jazykoch
 • vyrobíme české titulky k filmom a dokumentom
 • vytvoríme alebo upravíme titulky pre DVD
 • vykonáme špecializované titulkovacie operácie
 • (opravy synchronizácie, konverzie rôznych formátov a pod)

Titulkovanie filmov a dokumentov

Okrem dabingu Vám ponúkame riešenie, ktoré je lacnejšie a časovo menej náročnejšie. Týmto riešením sú titulky, ktoré divákom ľahko sprístupní cudzojazyčný dokument alebo film.

Výroba titulkov pre video a DVD

Titulky musia byť vždy perfektne synchrónne s videom, je potrebné, aby boli výstižné a stručné a tiež nesmú zmiznúť rýchlejšie, než je možné ich prečítať. Samotný preklad cudzieho textu na výrobu titulkov nestačí a musí byť následne upravený s ohľadom na obraz.
Titulky štandardne dodávame formou textového súboru s časovými kódmi, alebo formou DVD s titulkami. Výroba titulkov “na kľúč” obsahuje:

 • preklad textu
 • úpravu prekladu do “titulkovej” češtiny
 • nasadenie titulkov na obraz
 • export titulkov do textového súboru
 • nasadenie titulkov v rámci DVD authoringu

Úpravy a konverzie titulkov

Mimo výroby nových titulkov ponúkame aj špeciálne titulkovacie práce. Zabezpečíme pre vás:

 • extrakcia titulkov z DVD do textového súboru
 • reauthoring
 • oprava nie príliš kvalitných titulkov na DVD
 • synchronizácia titulkov vzhľadom k obrazu
 • predlžovanie či skracovanie dĺžky titulkov
 • prevody rôznych titulkových formátov
  (Encore, Subsonic, STL, SubRip apod)

Ceny za výrobu titulkov

Kontaktujte nás a spýtajte sa na ceny alebo technické detaily!