Korektúry

Zverte nám svoje texty určené na publikovanie, reklamné a PR materiály, firemné prezentácie alebo webové stránky. Naši skúsení korektori vykonajú ich starostlivú a profesionálnu korektúru.

Ponúkame tieto druhy korektúr:

 • Korektúra rodeným hovorcom
  Zahŕňa kontrolu pravopisu a gramatiky, vrátane opráv preklepov a interpunkcie, kontrolu správnosti a jednotnosti použitej terminológie a zároveň základnú štylistickú úpravu. Korektúru vykonáva rodený hovorca príslušného jazyka.
 • Predtlačová korektúra
  Korektor vykonáva poslednú kontrolu textu pred tlačou alebo zverejnením na webovej stránke. Kontroluje sa nesprávne rozdelenie slov, radenie stránok, kapitol, úplnosť, čitateľnosť alebo správne umiestnenie a vloženie obrázkov. Obvykle sa robí vo formáte pdf. Korektúru vykonáva rodený hovorca so znalosťou pravidiel DTP.
 • Odborná korektúra
  Ide o kontrolu z hľadiska použitia odborných termínov a účelu textu. Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov je nevyhnutná úzka spolupráca s klientom, najmä poskytnutie špeciálnej terminológie, prípadne slovníka odborných / firemných výrazov alebo odporúčania referenčných textov. Korektúru vykonáva rodený hovorca so znalosťou odbornej terminológie.
 • Štylistická korektúra
  Okrem úpravy pravopisu a gramatiky zahŕňa aj rozsiahlejšie štylistické úpravy – cieľom je, aby bol text zrozumiteľný, perfektne zrozumiteľný a prehľadný. Táto varianta je ideálna napríklad pre marketingové, reklamné texty a knižné spracovanie.

Jazykové korektúry cudzojazyčných textov

Jazykové korektúry textov preložených do cudzích jazykov vykonáva vždy rodený hovorca z oblasti, kam je dokument smerovaný. Rodený hovorca pozná nielen drobné miestne jazykové odlišnosti (americká, britská, austrálska angličtina alebo rakúska, nemecká nemčina), ale aj regionálne kultúrne špecifiká. Pri dôležitých prekladov by mala byť kontrola viacstupňová. Starostlivými korektúrami by mali prejsť najmä texty určené na publikovanie. Konkrétne sa jedná napríklad o nasledujúce typy textov: texty pre webové stránky, informačné a propagačné materiály, manuály, tlačové správy, výročné správy a firemné časopisy.

Jazykové korektúry textov preložených do cudzích jazykov vyhotovuje vždy rodený hovorca.

Spýtajte sa!

Kontaktujte nás prosím: a spýtajte sa na ceny alebo technické detaily! Vieme toho omnoho viac a radi Vám pomôžeme aj s tým, čo ste v našej ponuke nenašli..

Základné ponúkané jazyky:

 • korektúra albánčiny
 • korektúra angličtiny
 • korektúra bulharčiny
 • korektúra čínštiny
 • korektúra dánčiny
 • korektúra estónčiny
 • korektúra fínčiny
 • korektúra francúzštiny
 • korektúra holandčiny
 • korektúra chorvátčiny
 • korektúra taliančiny
 • korektúra japončiny
 • korektúra latinčiny
 • korektúra litovčiny
 • korektúra lotyštiny
 • korektúra macedónčiny
 • korektúra nemčiny
 • korektúra maďarčiny
 • korektúra nórčiny
 • korektúra poľštiny
 • korektúra portugalčiny
 • korektúra rómčiny
 • korektúra rumunčiny
 • korektúra ruštiny
 • korektúra gréčtiny
 • korektúra slovenčiny
 • korektúra slovinčiny
 • korektúra srbčiny
 • korektúra španielčiny
 • korektúra švédčiny
 • korektúra turečtiny
 • korektúra ukrajinčiny
 • korektúra flámštiny