Preklady

MOUDRÝ PŘEKLAD zabezpečuje už od roku 2001 (Múdry preklad od r. 2004) prekladateľský servis pre orgány štátnej správy.
Preložili sme vyše 50,000.000 slov z oblastí práva, legislatívy, medzinárodných zmlúv, priemyslu i ekonómie.

Referencie

 • Ministerstvo financí ČR
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Ministerstvo zemědělství
 • Kancelář prezidenta republiky ČR
 • Česká správa sociálního zabezpečení
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna
 • Národná banka Slovenska
 • Migračný úrad SR
 • Slovnaft, a.s.
 • Futej & Partners, s.r.o.
 • Allen and Overy Bratislava, s.r.o.
 • Holcim (Slovensko) a.s.
 • Dalkia, a.s.
 • Konika Minolta Slovakia spol. s r.o.
 • Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Preložili sme vyše 50,000.000 slov

Pre korporátnu (firemnú) klientelu zabezpečujeme preklady všetkých možných odborov v širokom spektre jazykových kombinácií.

Každý rok preložíme viac než 70 000 strán odborných textov v rôznych jazykových kombináciách a odboroch. V tejto oblasti disponujeme rozsiahlymi skúsenosťami a môžeme Vám poskytnúť prvotriednu kvalitu za priaznivú cenu.

Ďalšie referencie vrátane kontaktných osôb a referenčných listov Vám radi poskytneme na vyžiadanie.  (michal@moudrypreklad.cz)

Garancia kvality

ISO9001+ČSNEN13058

Zabezpečenie garancie kvality prekladov:

 • uplatňujeme systém riadenia kvality prekladov v súlade so štandardmi ISO 9001 a STN EN 15038
 • jazykové korektúry prekladov sú vykonávané výhradne rodenými hovorcami
 • ppočítačová podpora prekladu softvérovými nástrojmi (TRADOS, WORDFAST, TRANSIT, POEDIT)
 • dôsledná výstupná kontrola kvality každého prekladu
 • viac než 12 rokov skúseností

Jazykové kombinácie – všetky svetové jazyky

Kvalifikovaní prekladatelia s príslušnou špecializáciou sú Vám nepretržite k dispozícii. V našej databáze máme viac než 3 000 overených a skúsených prekladateľov. V našom systéme môžeme pre Vaše texty ľahko vyhľadať podľa presného odborného zamerania práve tých prekladateľov, ktorí sa na danú problematiku špecializujú a zaručiť tak vysokú kvalitu každého prekladu.

Termín spracovania – expresné preklady

Nakoľko naša agentúra disponuje internými aj externými prekladateľmi, môžu byť naše kapacity takmer neobmedzené.
Sme schopní zabezpečiť preklad v nasledujúcom rozsahu:

spracovanie jedným prekladateľom:
do 1 hod. 1- 2 NS
do 2 hod. 2 – 3 NS
do 12 hod. max. 10 NS
do 24 hod. max. 15 NS
do 48 hod. max. 30 NS
do 3 dnů cca 40 NS
do 10 dnů cca 100 NS
spracovanie viacerými prekladateľmi pri rozdelení materiálov:
do 1 hod. do 10 NS
do 2 hod. do 15 NS
do 12 hod. cca 60 NS
do 24 hod. cca 100 NS
do 48 hod. cca 200 NS
do 3 dnů a déle neomezeně

Ceny prekladateľských služieb

Cenu prekladu ovplyvňuje mnoho faktorov, ako je napríklad dĺžka a náročnosť textu, zdrojový a cieľový jazyk či rýchlosť zhotovenia.
Preto radšej kontaktujte niektorú z našich manažérok, radi Vám pripravíme kalkuláciu podľa konkrétneho zadania.

Na akýkoľvek dopytVám vypracujeme ponuku a cenovú kalkuláciu.
Kontaktujte nás prosím: info@mudrypreklad.skNONSTOP 0910 40 50 60

 

Preklad

Preklady všetkých svetových jazykov.
Kvalita – Rýchlosť – Múdra cena