CAT nástroje – úspora až 70%

CAT nástroje (STAR Transit , SDL Trados , Wordfast)

 • Radi by ste znížili náklady na preklady?
 • Potrebujete expresný preklad, ale obávate sa, že dôjde k zníženiu celkovej jazykovej kvality?
 • Vyžadujete striktné dodržiavanie svojej odbornej terminológie?
 • Chceli by ste znížiť náklady na grafické spracovanie svojich dokumentov?

Ak ste aspoň na jednu otázku odpovedali ÁNO, odporúčame čítať ďalej.
Všetky vyššie uvedené požiadavky Vám pomôže splniť zapojenie CAT nástrojov do prekladateľského procesu. Preklady technickej dokumentácie pomocou tzv. CAT – nástrojov (Computer Assisted Translation) prinášajú mnoho výhod. K najväčším výhodám patrí úspora času a peňazí a jednotná terminológia textu.

CAT program je prekladový nástroj využívajúci technológiu prekladovej pamäte, v ktorej sú uložené databázy viet a ich prekladov, ktoré prekladateľ vytvoril počas svojej predchádzajúcej práce s CAT programom. Táto prekladová pamäť sa s každým ďalším prekladom rozširuje, je prenosná a umožňuje vytvorenie terminologických slovníkov. Program je schopný rozlíšiť vetu, ktorú už raz prekladal, a ak sa takáto veta znovu objaví, ponúkne prekladateľovi už raz použitý preklad. Prekladateľ potom potvrdí, či je preklad zodpovedajúci. Samotný proces prekladu sa týmto podstatne urýchli. Nejde však o automatický strojový preklad či prácu s prekladačom – prekladateľ vždy zváži, či je ponúkaný preklad vhodný.

Výhody použitia CAT nástrojov

 • Výrazne nižšia cena za preklad (všetky slová vo vetách, ktoré sa opakujú, sú účtované iba 30 % sadzbou)
 • Výrazne nižšia cena za prácu editora, programátora, či grafika
 • Skrátenie času potrebného na preklad
 • Zachovanie terminologickej a štylistickej jednotnosti naprieč všetkými Vašimi dokumentmi
 • Jednotná grafická úprava, možnosť spracovať v podstate akýkoľvek formát súborov. Preklad vám agentúra dodá v rovnakom formáte, v akom od vás dostala zdrojový text.
 • Kvalitný projektový manažment možnosť preložiť zložité a previazané texty (napr. počítačové programy viď lokalizácia)

CAT nástroja sa pri prekladoch používajú už viac ako 20 rokov a za túto dobu boli obohatené o mnoho ďalších funkcií, ktoré zlepšujú celý prekladateľský proces.

 • Spolupracuje s terminologickým slovníkom, ktorý je integrovaný priamo v CAT nástroji. Prekladateľ tak nemusí neustále kontrolovať výskyt práve prekladaného pojmu v terminologickom slovníku zákazníka. CAT nástroj pri preklade každého slova automaticky prehľadá pripojený terminologický slovník. V prípade, že sa pojem v slovníku už vyskytuje, je prekladateľovi ponúknutý.
 • Kontrola kvality (QA quality assurance). Ide o proces, ktorý z veľkej časti dokáže napraviť prípadné chyby prekladateľa. Kontroluje sa napríklad to, či boli všetky číslovky správne opísané, či sa v preklade nevyskytujú nadbytočné medzery medzi slovami či nepreložený text, alebo či použitá terminológia zodpovedá požiadavkám zákazníka. Hotový preklad sa dá kontrolovať podľa rady rôznych parametrov.
 • Serverové nasadenie CAT nástrojov. Toto riešenie prináša naozajstnú slobodu pre všetky zúčastnené strany. Na veľkom projekte pracujú všetci prekladatelia v tíme a majú prístup k stále aktuálnej prekladovej pamäte či terminologickému slovníku. Prekladová pamäť a terminologický slovník sú uložené na serveri a v reálnom čase k nim môže pristupovať viac prekladateľov. Prekladatelia tak budú vždy pracovať s aktuálnou databázou a môžu medzi sebou zdieľať svoje preklady. Toto riešenie je obzvlášť dôležité pri rozsiahlych prekladoch, ktoré je nutné spracovať vo veľmi krátkom čase a s vysokými nárokmi na terminologickú jednotnosť.

V dnešnej dobe, kedy rastú náklady zo strany kvalitných prekladateľov, sú CAT nástroje hlavnou možnosťou, ako znížiť celkové náklady na preklady bez toho, aby bola akokoľvek ohrozená ich výsledná kvalita. Spýtajte sa nás!

Kontaktujte nás prosím a spýtajte sa na ceny alebo technické detaily! Vieme toho omnoho viac a radi Vám pomôžeme aj s tým, čo ste v našej ponuke nenašli..

Naša spoločnosť má 11 rokov skúseností s používaním najrôznejších CAT nástrojov.