Odborné preklady

  • preklady stavebníctva, preklady pre development
  • strojárske preklady
  • právne preklady a súdne overené preklady
  • medicínske preklady – preklady pre farmaceutický priemysel
  • preklady pre automobilový priemysel
  • preklady energetiky
  • preklady pre štátnu správu
  • preklady výročných správ

preklady IT a webových prezentácií

Ak požadujete kvalitný preklad odborných textov, potrebujete tiež kvalifikovaných prekladateľov.

Najčastejšie prekladáme

TECHNICKÉ PREKLADY PRÁVNE PREKLADY – PREKLADY ZMLÚV NONSTOP SLUŽBY PRE VÁS
preklad technickej dokumentácie preklad zmluvy všetky svetové jazyky
preklad návodov na obsluhu legislatívne preklady expresné preklady
preklady manuálov preklady due diligence kompletný servis
preklad technických špecifikácií preklady rozsudkov, preklady smerníc garancia kvality
preklad príručiek pre obsluhu preklad podkladov pre verejné obstarávania viac ako 3000 prekladateľov na celom svete
preklad dokumentácie k strojom a zariadeniam preklad výročnej správy, korektúra, tlač najlepší pomer cena / kvalita

Ďalšie referencie vrátane kontaktných osôb a referenčných listov Vám radi poskytneme na vyžiadanie. (michal@moudrypreklad.cz)

Systém riadenia kvality

Ak požadujete kvalitný preklad odborných textov, potrebujete tiež kvalifikovaných prekladateľov.
Múdry preklad poskytuje kompletné riešenie práve v oblastiach vyžadujúcich bezchybné zvládnutie špecifickej terminológie a to v mnohých jazykoch.

Neustále preverovanie kvality, časté odborné školenia a profesionálne zdokonaľovanie našich prekladateľov nám pomáhajú eliminovať možné nedostatky konečného prekladu. Zaručujeme Vám, že z našich rúk dostanete preverený, špičkový preklad, ktorý zodpovedá vysokým nárokom certifikácie ISO 9001:2008 a ČST EN 15038.

Odborne kvalifikovaní experti

Pre preklady vyberáme iba kvalifikovaných prekladateľov a lingvistov poznajúcich odborné terminológie. Títo prekladatelia musia prejsť náročným výberovým konaním, vďaka ktorému je zaistená ich absolútna profesionalita a znalosť odboru.

Ponúkame Vám tím odborníkov, ktorí majú vzdelanie a prax vo Vami požadovanom odbore.

Terminológia

Každý klient používa odlišnú odbornú terminológiu. Aby sme sa pri prekladoch neodchýlili od názvoslovia, ktoré je u klienta zavedené, využívame vlastnú prekladovú pamäť, vždy aktuálne definovanú pre určeného klienta.

Systém riadenia kvality

Múdry preklad používa výhradne postupy, ktoré zodpovedajú medzinárodne uznávanému systému riadenia kvality podľa normy EN ISO 9001 a požiadavkám na proces spracovania prekladu podľa normy EN 15038. Pri prekladoch s Vami aktívne spolupracujeme. Podľa potreby sme schopní prijať aj ďalšie procesy kontroly kvality, ktoré budú následne implementované v súlade s Vašou požiadavkou.

Vďaka využitiu CAT nástrojov  (STAR Tranzit , TRADOS , Wordfast) Vám ponúkame vyššiu rýchlosť spracovania, terminologickú jednotnosť prekladov a úsporu až 70 % z ceny prekladu!

Ceny prekladateľských služieb

Cenu prekladu ovplyvňuje viacero faktorov, ako je napríklad dĺžka a náročnosť textu, zdrojový a cieľový jazyk či rýchlosť zhotovenia prekladu .
Preto radšej kontaktujte niektorú z našich manažérok, radi Vám pripravíme kalkuláciu podľa konkrétneho zadania.

Na akýkoľvek dopyt Vám vypracujeme ponuku a cenovú kalkuláciu.

Kontaktujte nás prosím:: info@mudrypreklad.sk – NONSTOP 0910 40 50 60alebo môžete dopyt zadať online.