Súdne a právne preklady

 • preklady pre advokátske kancelárie
 • preklady zmlúv a legislatívy
 • preklady rozsudkov
 • súdne overené preklady / preklady s doložkou
 • preklady výročných správ

Referencie

MOUDRÝ PŘEKLAD zabezpečuje už od roku 2001 (Múdry preklad od r. 2004) prekladateľský servis pre orgány štátnej správy.

Preložili sme vyše 50,000.000 slov z oblastí práva, legislatívy, medzinárodných zmlúv, priemyslu a ekonómie.

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Ministerstvo financí ČR
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Ministerstvo zemědělství
 • Kancelář prezidenta republiky ČR
 • Česká správa sociálního zabezpečení
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna
 • Národná banka Slovenska
 • Migračný úrad SR
 • Slovnaft, a.s.
 • Futej & Partners, s.r.o.
 • Allen and Overy Bratislava, s.r.o.
 • Holcim (Slovensko) a.s.
 • Dalkia, a.s.
 • Konika Minolta Slovakia spol. s r.o.
 • Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

V konečnom dôsledku môže chyba v preklade znamenať aj zmenu významu právneho textu.

Pre korporátnu (firemnú) klientelu zabezpečujeme právne / súdne preklady všetkých jazykov.

Ďalšie referencie vrátane kontaktných osôb a referenčných listov Vám radi poskytneme na vyžiadanie.  (michal@moudrypreklad.cz)

Systém riadenia kvality

Preklady právnych textov vyžadujú vysokú prekladateľskú odbornosť. V konečnom dôsledku môže chyba v preklade znamenať aj zmenu významu právneho textu. Preto je u súdnych sporov kvalitný právny preklad jedným zo základov úspechu v súdnom prerokovaní.

Ak požadujete kvalitný preklad právnych textov, potrebujete tiež kvalifikovaných prekladateľov. Múdry preklad poskytuje kompletné riešenie práve v oblastiach vyžadujúcich bezchybné zvládnutie špecifickej terminológie a to v mnohých jazykoch. Ponúkame skúsených “právne aj súdne” prekladateľov pre všetky dostupné jazykové kombinácie v ČR aj na Slovensku.

Neustále preverovanie kvality, časté odborné školenia a profesijné zdokonaľovanie našich prekladateľov nám pomáhajú eliminovať možné nedostatky konečného prekladu. Zaručujeme Vám, že z našich rúk dostanete preverený, prvotriedny preklad, ktorý zodpovedá vysokým nárokom certifikácie ISO 9001:2008 a STN EN 15038.

Odborne kvalifikovaní experti

Pre preklady vyberáme iba kvalifikovaných prekladateľov a lingvistov poznajúcich odborné terminológie. Títo prekladatelia musia prejsť náročným výberovým konaním, vďaka ktorému je zaistená ich absolútna profesionalita a znalosť odboru .
Ponúkame Vám tím odborníkov, ktorí majú požadované vzdelanie aj prax.

V našej databáze máme viac než 500 kvalitných prekladateľov s právnym zameraním. V našom systéme, kde registrujeme spolu viac ako 3 000 profesionálnych prekladateľov, môžeme pre Vaše právne texty týchto prekladateľov ľahko vyhľadať podľa odborného zamerania a príslušnej jazykovej kombinácie a zaručiť tak vysokú kvalitu každého prekladu. S väčšinou z týchto prekladateľov veľmi úzko spolupracujeme na pravidelnej báze, čím môžeme zaručiť ich pravidelnú dostupnosť a priaznivé ceny. Pre náročných klientov môžeme ponúknuť spracovanie prekladov, prípadne korektúry, špičkovými medzinárodnými právnikmi.

Terminológia

Každý klient používa odlišnú odbornú terminológiu . Aby sme sa pri prekladoch neodchýlili od názvoslovia (terminológie), ktoré je u klienta zavedené, využívame vlastnú prekladovú pamäť, vždy aktuálne definovanú pre určeného klienta.

Vďaka využívaniu CAT nástrojov je zaistená terminológia, ktorá prekladateľom pomáha zabezpečiť používanie zhodných výrazov a fráz. Znižujú sa tak aj náklady na preklad.

Systém riadenia kvality

Múdry preklad používa výhradne postupy, ktoré zodpovedajú medzinárodne uznávanému systému riadenia kvality podľa normy EN ISO 9001 a požiadavkám na proces spracovania prekladu podľa normy EN 15038. Pri prekladoch s Vami aktívne spolupracujeme. Podľa potreby sme schopní prijať aj ďalšie procesy kontroly kvality, ktoré budú následne implementované v súlade s Vašou požiadavkou.

Najčastejšie prekladáme

Technické preklady Právne preklady – preklady zmlúv Nonstop služby pre Vás
Preklad technickej dokumentácie Preklad zmluvy Všetky svetové jazyky
Preklad návodov na obsluhu Legislatívne preklady Expresné preklady
Preklady manuálov Preklady due diligence Kompletný servis
Preklad technických špecifikácií Preklady rozsudkov Garancia kvality
Preklad príručiek na obsluhu Preklad zákona a smerníc Viac ako 3000 prekladateľov po celom svete
Preklad dokumentácie k strojom a zariadeniam Preklad výročnej správy, korektúra, tlač Najlepší pomer cena / kvalita
 • preklad zákonov
 • preklad rozsudkov
 • preklad účtovnej uzávierky
 • preklad daňového priznania
 • preklad audítorských správ
 • preklad úradných dokumentov
 • preklad bezpečnostných predpisov
 • preklad podkladov do výberových konaní
 • preklad noriem, dokumentov ISO a pod.

Ceny prekladateľských služieb

Cenu prekladu ovplyvňuje veľa faktorov, ako je napríklad dĺžka a náročnosť textu, zdrojový a cieľový jazyk či rýchlosť zhotovenia.

Na akýkoľvek dopyt Vám vypracujeme ponuku a cenovú kalkuláciu.
Kontaktujte nás prosím: : info@mudrypreklad.sk – NONSTOP 0910 40 50 60/
alebo môžete dopyt zadať online.