SEO, Optimalizácia webových stránok

Search Engine Optimization (skratka SEO, optimalizácia pre vyhľadávače) je metodika vytvárania a upravovania webových stránok takým spôsobom, aby ich forma a obsah boli vhodné pre automatizované spracovanie v internetových vyhľadávačoch. Cieľom potom je získať vo výsledku hľadania vo vyhľadávačoch, ktoré zodpovedá obsahu, pre danú webovú stránku vyššiu pozíciu a tým početnejších a zároveň cielených návštevníkov.

Pretože väčšina používaných SEO techník nie je pôvodných a vychádza zo zásad publikovania prístupného a bezbariérového webu, sú tieto techniky prínosné nielen pre počítačové stroje, ale aj pre bežných a najmä handicapovaných používateľov.

Existuje však kritika SEO, ktorá vytýka účelovosť týmto opatreniam alebo ich zneužitie, pretože roboti nie sú umelou inteligenciou a preto dôležitosť obsahu pre návštevníka stránok hodnotí nepriamo.

Hodnotenie stránok vyhľadávači

Internetový vyhľadávač za pomoci botov (alebo tiež Crawler, robotov) sťahuje v rôznych časových periódach obsah webových stránok a ďalších dokumentov, ktoré potom analyzuje, indexuje a ukladá do databázy.

Presné metódy a algoritmy tejto analýzy, podľa ktorých vyhľadávač stránky hodnotí, sú zvyčajne tajomstvom každej firmy. Základný mechanizmus je dielom verejne zrejmý, dielom odpozorovaný. Pozícia stránky vo výsledkoch vyhľadávania závisí od toho, do akej miery podľa algoritmu vyhľadávacieho stroja spĺňa daná stránka očakávania vyhľadávajúceho užívateľa.