Konzekutívne tlmočenie / sprievodné tlmočenie

Konzekutívne tlmočenie čiže následné tlmočenie je tlmočenie ústneho prejavu rečníka po častiach. Rečník vysloví časť svojich myšlienok, odmlčí sa a poskytne tlmočníkovi čas k prevodu prejavu do druhého jazyka (konzekutívne sa tlmočí napr. rozhovory štátnikov a obchodníkov, stretnutia s delegáciami, obchodné stretnutia či obedy).

Tlmočník musí presne pretlmočiť naraz aj niekoľko minút hovoru v cudzom jazyku, a preto ovláda tzv. tlmočnícky zápis (tlmočnícku notáciu), ktorý mu uľahčuje zapamätanie textu a následné tlmočenie. Pri tlmočenie pracuje tlmočník v blízkosti hovorcu, prípadne pred publikom, ku ktorému tlmočí.