Simultánne tlmočenie / kabínové tlmočenie

Služby tlmočníkov sú používané predovšetkým na medzinárodných konferenciách, kde rečníci hovoria vo svojej materčine alebo schválených jazykoch konania, a tlmočníci v kabínach tlmočia do ďalších rokovacích jazykov tak, aby si každý z účastníkov mohol na svojich slúchadlách zvoliť jazyk, ktorý mu najviac vyhovuje (simultánne tlmočenie). Často sú tlmočené aj filmy na filmových festivaloch. Za použitia tlmočníckej techniky sa simultánnemu tlmočeniu hovorí tlmočenie kabínové.

Simultánne možno však tlmočiť aj bez technických pomôcok, a to šeptom do ucha klienta. Táto tlmočnícka prax sa označuje ako šušotáž, teda tlmočenie šeptom (z francúzskeho chuchoter).

Je možné využiť aj medzistupeň – tzv. “Šepták”, “šeptáková súprava “. V základnej verzii je mikrofón pre tlmočníka a bezdrôtové prijímače pre poslucháčov. V rozšírenej verzii má tlmočník navyše prijímač, v ktorom počujú príspevky v predvolenom jazyku.
Pri simultánnom tlmočení je dobrý tlmočník zvyčajne schopný čiastočne predvídať (prognózovať) vývoj rečníkovho prejavu a prílišnému časové oneskoreniu sa dokáže brániť jeho zmysluplným skracovaním a zostručňovaním (napr. ak rečník uvádza množstvo príkladov), bez toho, aby musela byť podstatne znížená informačná hodnota tlmočenie.