Súdne tlmočenie / súdny tlmočník

Súdne tlmočenie vyžaduje súdneho tlmočníka (resp. súdneho prekladateľa) menovaného príslušným súdom SR.

Súdne tlmočenie sa riadi vyhláškou č 37/1967 Zb. o tlmočníkoch a znalcoch. Táto vyhláška upravuje súdne preklady a súdne tlmočenie. Na príprave nového zákona o tlmočníkoch a znalcoch sa podieľa Komora súdnych tlmočníkov ČR.

Súdne tlmočenie (rovnako ako overené súdne preklady) musí presne zodpovedať tlmočenému prejavu a nie je dovolené čokoľvek meniť. Súdny tlmočník sa počas tlmočenia musí priebežne uisťovať, že osoba, pre ktorú tlmočí, rozumie tomu, čo je jej tlmočené. Tlmočenie musí byť nezávislé a nestranné.