Tvorba webových stránok

Webdesign je medziodborová disciplína, ktorá využíva poznatky vizuálnej komunikácie, interakčného dizajnu, psychológie (predovšetkým ovplyvňovanie a rozhodovanie ľudí), marketingu, brandingu, copywritingu, gamifikace a ďalších odborov. Cieľom webdesignu je vytvoriť funkčné webové stránky alebo webové aplikácie. Funkčné znamená, že spĺňajú predovšetkým nasledujúce kritériá:

  • Na web prichádzajú relevantní návštevníci
  • Web ich ovplyvňuje / pomáha im tak, že vykonajú konverznú akciu (akcie), ktorá je v súlade so zámerom tvorca webu
  • Návštevníci sa na web vracajú a vykonávajú rovnakú alebo iné podujatia
  • Web návštevníkov zaujme natoľko, že o ňom hovoria sami od seba s ďalšími členmi cieľovej skupiny lokality

Najjednoduchšie je vysvetliť webdesign ako prienik vizuálnej komunikácie, obsahové stratégie a interakčného dizajnu, ktoré dopĺňajú vhodné marketingové aktivity. Webdesigner teda vytvára vizuálny systém pre obsah, ktorý vhodným spôsobom štruktúruje a vzájomne prepája tak, aby bol dosiahnutý maximálny účinok vzhľadom na ciele webu a jeho konverzným akciám. Tvorba webových stránok kladie vyšší dôraz na kvalitný obsah. U webových aplikácií je najdôležitejšou zložkou interakčný design.

Cieľom webu je prinášať majiteľovi úžitok, najčastejšie finančný. Tomu by mala byť podriadená snaha webdesignera – zarobiť majiteľovi peniaze – v prvom rade tak, aby sa vrátili náklady spojené s tvorbou webu a následne aby web vytvoril zisk. Zisk je najzásadnejším kritériom kvality webových stránok.