Mastering

Mastering je  konečná – finální úprava nahrávky – tedy veškeré úkony, které následují po smíchání a předcházejí vytvoření tzv. MASTERU – originálního nosiče, z něhož se – ať již lisováním, vypalováním nebo jiným způsobem – vyrábějí kopie (CD, DVD, MC…).

MASTERING je velmi jemný a citlivý proces,  který může nahrávku výrazně vylepšit, ale také poškodit, je-li neodborně nebo špatně proveden. Proto je zapotřebí věnovat této závěrečné fázi nahrávání patřičnou pozornost a čas, nepodceňovat ji a v žádném případě ji neuspěchat.

MASTERING je poměrně nová záležitost – tento termín se začal používat s nástupem digitální technologie nahrávání zejména pro CD audio, jako nosiče zvuku pro širokou veřejnost. V této oblasti můžeme pozorovat znatelný vývoj (srovnejme např. celkový sound a hlasitost nahrávek z konce osmdesátých let s některými dnešními snímky). Často se v dnešní době setkáváme s tzv. REMASTERINGEM starších záznamů s cílem přiblížit je dnešnímu soundu.

Smyslem MASTERINGU je zejména dynamické a frekvenční vyrovnání nahrávky –jednotlivých skladeb vůči sobě, ale i stanovení celkové dynamické hladiny CD jako takového. I tady platí, že jednotlivé hudební styly vyžadují při tomto procesu odlišný přístup.

Výsledkem kvalitně provedeného masteringu je tedy komplexně a harmonicky znějící nahrávka s citlivě a dobře upravenými začátky a konci (fade-in, fade-out), definovanými mezerami mezi jednotlivými skladbami (tracky), nahrávka respektující povahu a žánr hudby a více-méně zachovávající poměry nástrojů určené mixáží. Žádná skladba by neměla z celkově masterované kompilace frekvenčně ani dynamicky vyčnívat, CD by mělo působit dojmem jednolitého celku a posluchač by tedy neměl mít během poslechu potřebu frekvenčně či dynamicky upravovat hladinu zvuku.
MASTERING i „u nás“ probíhá softwarově na PC za použití speciálních programů a plug-inů.

Zeptejte se nás!

Kontaktujte nás prosím: a zeptejte se na ceny nebo technické detaily.Naše nabídka je mnohem širší a rádi Vám pomůžeme i s tím, co jste v naší nabídce nenašli.