10. prosince 2014 bylo realizováno zasedání Monitorovacího výboru OP VaVpI, který se konal ve Welness hotelu STEP

STEP1