Korektury

Svěřte nám své texty určené k publikování, reklamní a PR materiály, firemní prezentace nebo webové stránky. Naši zkušení korektoři provedou jejich pečlivou a profesionální korekturu.

Nabízíme tyto druhy korektur:

 • Korektura rodilým mluvčím
  Zahrnuje kontrolu pravopisu a gramatiky, včetně oprav překlepů a interpunkce, kontrolu správnosti a jednotnosti použité terminologie a zároveň základní stylistickou úpravu. Korekturu provádí rodilý mluvčí příslušného jazyka.
 • Předtisková korektura
  Korektor provádí poslední kontrolu textu před tiskem nebo zveřejněním na webové stránce. Kontroluje se nesprávné rozdělení slov, řazení stránek, kapitol, úplnost, čitelnost nebo správné umístění a vložení obrázků. Obvykle se provádí ve formátu pdf. Korekturu provádí rodilý mluvčí se znalostí pravidel DTP.
 • Odborná korektura
  Jedná se o kontrolu z hlediska použití odborných termínů a účelu textu. Pro dosažení co nejlepších výsledků je nezbytná úzká spolupráce s klientem, zejména poskytnutí speciální terminologie, případně slovníku odborných/firemních výrazů nebo doporučení referenčních textů. Korekturu provádí rodilý mluvčí se znalostí odborné terminologie.
 • Stylistická korektura
  kromě úpravy pravopisu a gramatiky zahrnuje i rozsáhlejší stylistické úpravy – cílem je, aby byl text čtivý, perfektně srozumitelný a přehledný. Tato varianta je ideální například pro marketingové, reklamní texty a knižní zpracování.

Jazykové korektury cizojazyčných textů

Jazykové korektury textů přeložených do cizích jazyků provádí vždy rodilý mluvčí z oblasti, kam je dokument směřován. Rodilý mluvčí zná nejen drobné místní jazykové odlišnosti (americká, britská, australská angličtina nebo rakouská, německá němčina), ale i regionální kulturní specifika.U důležitých překladů by měla být kontrola vícestupňová. Pečlivými korekturami by měly projít zejména texty určené k publikování. Konkrétně se jedná například o následující typy textů: texty pro webové stránky, informační a propagační materiály, manuály, tiskové zprávy, výroční zprávy a firemní časopisy.

Jazykové korektury textů přeložených do cizích jazyků provádí vždy rodilý mluvčí

Zeptejte se nás!

Kontaktujte nás prosím: a zeptejte se na ceny nebo technické detaily! Umíme toho mnohem víc a třeba vám pomůžeme i s tím, co jste v naší nabídce nenašli.

Základní nabízené jazyky:

 • Korektura albánštiny
 • Korektura angličtiny
 • Korektura bulharštiny
 • Korektura čínštiny
 • Korektura dánštiny
 • Korektura estonštiny
 • Korektura finštiny
 • Korektura francouzštiny
 • Korektura holandštiny
 • Korektura chorvatštiny
 • Korektura italštiny
 • Korektura japonštiny
 • Korektura latiny
 • Korektura litevštiny
 • Korektura lotyštiny
 • Korektura makedonštiny
 • Korektura němčiny
 • Korektura maďarštiny
 • Korektura norštiny
 • Korektura polštiny
 • Korektura portugalštiny
 • Korektura romštiny
 • Korektura rumunštiny
 • Korektura ruštiny
 • Korektura řečtiny
 • Korektura slovenštiny
 • Korektura slovinštiny
 • Korektura srbštiny
 • Korektura španělštiny
 • Korektura švédštiny
 • Korektura turečtiny
 • Korektura ukrajinštiny
 • Korektura vlámštiny