Právní překlady

 • překlady pro advokátní kanceláře
 • překlady smluv a legislativy
 • překlady rozsudků
 • překlady výročních zpráv

Reference

MOUDRÝ PŘEKLAD zajišťuje již od roku 2001 (Múdry preklad od r. 2004) překladatelský servis pro orgány státní správy.
Přeložili jsme více než 50,000.000 slov z oblastí práva, legislativy, mezinárodních smluv, průmyslu i ekonomie.

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Ministerstvo financí ČR
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Ministerstvo zemědělství
 • Kancelář prezidenta republiky ČR
 • Národná banka Slovenska
 • Migračný úrad SR
 • Česká správa sociálního zabezpečení

V konečném důsledku může chyba v překladu znamenat také změnu významu právního textu

Pro korporátní (firemní) klientelu zajišťujeme právní/soudní překlady všech jazyků.

Další reference včetně kontaktních osob a referenčních listů Vám rádi poskytneme na vyžádání. (michal@moudrypreklad.cz)

Systém řízení kvality

Překlady právních textů vyžadují vysokou překladatelskou odbornost. V konečném důsledku může chyba v překladu znamenat také změnu významu právního textu. Proto je u soudních sporů kvalitní právní překlad jedním ze základů úspěchu v soudním projednávání.

Požadujete-li kvalitní překlad právních textů, potřebujete také kvalifikované překladatele.
Moudrý překlad poskytuje komplexní řešení právě v oblastech vyžadujících bezchybné zvládnutí specifické terminologie, a to v mnoha jazycích. Nabízíme zkušené „právní i soudní“ překladatele pro veškeré dostupné jazykové kombinace v ČR i na Slovensku.

Neustálé prověřování kvality, častá odborná školení a profesní zdokonalování našich překladatelů nám pomáhají eliminovat možné nedostatky konečného překladu. Zaručujeme Vám, že z našich rukou obdržíte prověřený, špičkový překlad, který odpovídá vysokým nárokům certifikace ISO 9001:2008 a ČSN EN 15038.

Odborně kvalifikovaní experti

Pro překlady vybíráme pouze kvalifikované překladatele a lingvisty znalé odborné terminologie. Tito překladatelé musejí projít náročným výběrovým řízením, díky kterému je zajištěna jejich absolutní profesionalita a znalost oboru.
Nabízíme Vám tým odborníků, kteří mají požadované vzdělání i praxi.

V naší databázi máme více než 500 kvalitních překladatelů s právním zaměřením. V našem systému, kde registrujeme celkem více než 3 000 profesionálních překladatelů, můžeme pro Vaše právní texty tyto překladatele snadno vyhledat podle odborného zaměření a příslušné jazykové kombinace a zaručit tak vysokou kvalitu každého překladu. S většinou z těchto překladatelů spolupracujeme velmi úzce na pravidelné bázi, čímž můžeme zaručit jejich pravidelnou dostupnost a příznivé ceny. Pro náročné klienty můžeme nabídnout zpracování překladů, případně korektury, špičkovými mezinárodními právníky.

Terminologie

Každý klient používá odlišnou odbornou terminologii. Abychom se při překladech neodchýlili od názvosloví, které je u klienta zavedené, využíváme vlastní překladovou paměť, vždy aktuálně definovanou pro určeného klienta.

Díky využívání CAT nástrojů je zajištěna terminologie, která překladateli pomáhá zajistit používání shodných výrazů a frází. Snižují se tak i náklady na překlad.

Systém řízení kvality

Moudrý překlad používá výhradně postupy, které odpovídají mezinárodně uznávanému systému řízení kvality dle normy EN ISO 9001 a požadavkům na proces zpracování překladu dle normy EN 15038. Při překladech s vámi aktivně spolupracujeme. Podle potřeby jsme schopni přijmout i další procesy kontroly kvality, které budou následně implementovány v souladu s Vaším požadavkem.

Nejčastěji překládáme

TECHNICKÉ PŘEKLADY PRÁVNÍ PŘEKLADY – PŘEKLADY SMLUV NONSTOP SLUŽBY PRO VÁS
překlad technické dokumentace překlad smlouvy všechny světové jazyky
překlad návodů k obsluze legislativní překlady expresní překlady
překlady manuálů překlady due diligence komplexní servis
překlad technických specifikací překlady rozsudků garance kvality
překlad příruček pro obsluhu překlad zákona a směrnic přes 3000 překladatelů po celém světě
překlad dokumentace ke strojům a zařízením překlad výroční zprávy, korektura, tisk nejlepší poměr cena / kvalita
 • překlad zákonů
 • překlad rozsudku
 • překlad účetní závěrky
 • překlad daňového přiznání
 • překlad auditorských zpráv
 • překlad úředních dokument
 • překlad bezpečnostních předpisů
 • překlad podkladů pro výběrová řízení
 • překlad norem, dokumentů ISO apod.

Ceny překladatelských služeb

Cenu překladu ovlivňuje mnoho faktorů, jako je například délka a náročnost textu, zdrojový a cílový jazyk či rychlost zhotovení.
Proto raději kontaktujte některou z našich manažerek, rádi vám připravíme kalkulaci dle konkrétního zadání.

Na jakoukoliv poptávku Vám vypracujeme nabídku a cenovou kalkulaci.

Kontaktujte nás prosím: info@moudrypreklad.cz – NONSTOP 00420 608 916 000
nebo můžete poptávku zadat online