Soudní tlumočení / soudní tlumočník

Soudní tlumočení vyžaduje soudního tlumočníka (resp. soudního překladatele) jmenovaného příslušným soudem ČR.

Soudní tlumočení se řídí vyhláškou č. 37/1967 Sb. o tlumočnících a znalcích. Tato vyhláška upravuje soudní překlady a soudní tlumočení. Na přípravě nového zákona o tlumočnících a znalcích se podílí Komora soudních tlumočníků ČR.

Soudní tlumočení (stejně jako ověřené soudní překlady) musí přesně odpovídat tlumočenému projevu a není povoleno cokoliv měnit. Soudní tlumočník se během tlumočení musí průběžně ujišťovat, že osoba, pro kterou tlumočí, rozumí tomu, co je jí tlumočeno. Tlumočení musí být nezávislé a nestranné.