Tvorba webových stránek

Webdesign je mezioborová disciplína, která využívá poznatky vizuální komunikace, interakčního designu, psychologie (především ovlivňování a rozhodování lidí), marketingu, brandingu, copywritingu, gamifikace a dalších oborů. Cílem webdesignu je vytvořit funkční webové stránky nebo webové aplikace. Funkční znamená, že splňují především následující kritéria:

  • Na web přicházejí relevantní návštěvníci
  • Web je ovlivňuje/pomáhá jim tak, že provedou konverzní akci (akce), která je v souladu se záměrem tvůrce webu
  • Návštěvníci se na web vrací a provádějí stejnou nebo další akce
  • Web návštěvníky zaujme natolik, že o něm mluví sami od sebe s dalšími členy cílové skupiny webu

Nejjednodušší je vysvětlit webdesign jako průnik vizuální komunikace, obsahové strategie a interakčního designu, které doplňují vhodné marketingové aktivity. Webdesigner tedy vytváří vizuální systém pro obsah, který vhodným způsobem strukturuje a vzájemně provazuje tak, aby bylo dosaženo maximálního účinku vzhledem k cílům webu a jeho konverzním akcím. Tvorba webových stránek klade vyšší důraz na kvalitní obsah, u webových aplikací je nejdůležitější složkou interakční design.

Cílem webu je přinášet majiteli užitek, nejčastěji finanční. Tomu by měla být podřízena snaha webdesignera – vydělat majiteli peníze – v první řadě tak, aby se vrátily náklady spojené s tvorbou webu a následně aby web vytvořil zisk. Zisk je nejzásadnějším kritériem kvality webových stránek.

Více např. na http://cs.wikipedia.org/wiki/Webdesign